Student e-Mail Signup  25455

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  53589

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  20001

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  7893

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7224

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4477

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3069

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4342

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  6567

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1942

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1403

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2674

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3764

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1480

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1707

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1216

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2670

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1660

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  6750

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  997

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1094

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2158

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1290

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1619

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1003

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2035

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  989

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1281

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1708

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1480

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  1959

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1888

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2149

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2048

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1269

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1287

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1247

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  45085

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  8789

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  797

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  1503

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1477

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1715

Phone Directory
โดย : computer center