Student e-Mail Signup  22687

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  40027

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  17092

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  6385

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  6518

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  3989

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  2463

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  3748

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  4970

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1585

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1022

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2201

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3186

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1288

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1454

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  945

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2152

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1306

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  5221

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  803

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  902

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  1663

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1076

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1382

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  831

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  1547

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  779

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1009

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1290

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1231

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  1504

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1585

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  1773

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  1701

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1038

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1055

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1039

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  40516

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  8040

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  635

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  1084

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1092

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1416

Phone Directory
โดย : computer center