Student e-Mail Signup  26180

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  55723

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  21925

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  8350

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7396

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4674

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3215

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4586

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  7513

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2125

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1577

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2840

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3883

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1555

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1795

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1296

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2895

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1750

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  7561

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1083

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1175

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2480

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1391

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1731

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1053

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2372

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1063

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1376

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1816

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1576

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2146

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2070

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2396

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2204

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1414

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1458

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1335

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  46101

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9197

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  860

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  1950

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1600

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1979

Phone Directory
โดย : computer center