Student e-Mail Signup  28634

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  59721

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  28887

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  9714

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7907

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  5182

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3747

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  5376

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  9799

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2917

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  2016

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  3180

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  4390

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1876

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  2078

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1581

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  3389

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  2106

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  10159

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1358

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1443

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  3374

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  2107

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  2127

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1456

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  3216

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1446

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1766

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  2374

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1980

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2998

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2786

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  3046

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2790

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1769

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1830

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1596

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  47381

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9914

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  1122

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  2855

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1983

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2576

Phone Directory
โดย : computer center