Student e-Mail Signup  15949

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  20742

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  11820

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  3681

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  5039

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  2620

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  1518

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  2850

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  3446

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1184

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  744

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  990

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  2424

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  961

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1041

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  693

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  1456

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  876

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  3607

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  566

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  675

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  1194

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  686

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  959

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  618

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  934

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  541

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  705

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  840

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  986

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  970

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1157

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  1180

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  1204

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  701

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  715

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  752

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  23144

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  2269

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  454

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  676

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  584

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  951

Phone Directory
โดย : computer center