Student e-Mail Signup  18996

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  32590

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  14894

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  5448

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  5948

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  3200

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  2014

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  3377

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  4446

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1355

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  890

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  1762

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  2840

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1146

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1276

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  843

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  1839

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1091

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  4619

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  696

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  800

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  1482

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  954

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1188

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  742

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  1230

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  672

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  876

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1011

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1135

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  1279

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1410

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  1503

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  1496

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  904

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  894

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  914

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  36857

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  7482

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  562

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  924

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  804

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1239

Phone Directory
โดย : computer center