Student e-Mail Signup  27295

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  57956

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  27248

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  9209

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7649

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4882

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3474

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  5006

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  8700

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2357

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1744

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  3020

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  4065

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1698

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1930

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1431

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  3177

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1926

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  8973

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1231

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1298

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2888

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1836

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1919

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1326

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2812

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1259

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1577

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  2027

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1813

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2513

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2452

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2729

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2560

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1605

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1649

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1460

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  46969

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9559

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  973

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  2349

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1767

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2299

Phone Directory
โดย : computer center