Student e-Mail Signup  25791

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  54705

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  20445

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  8078

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7285

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4536

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3123

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4389

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  6964

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1992

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1464

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2726

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3800

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1503

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1737

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1244

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2734

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1694

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  7114

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1023

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1126

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2253

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1326

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1662

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1022

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2144

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1020

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1316

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1743

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1510

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2032

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1954

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2200

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2113

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1302

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1332

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1278

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  45560

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  8943

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  817

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  1656

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1529

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1791

Phone Directory
โดย : computer center