Student e-Mail Signup  23931

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  47865

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  18498

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  7256

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  6928

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4271

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  2800

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4000

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  5628

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1774

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1224

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2489

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3503

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1405

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1597

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1138

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2427

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1484

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  5841

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  917

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1006

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  1902

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1191

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1512

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  938

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  1770

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  894

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1162

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1545

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1374

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  1741

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1746

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  1975

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  1902

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1170

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1192

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1157

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  43591

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  8488

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  730

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  1300

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1281

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1578

Phone Directory
โดย : computer center