Student e-Mail Signup  24343

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  49953

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  18807

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  7527

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7017

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4316

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  2880

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4058

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  5858

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1812

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1261

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2549

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3597

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1418

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1631

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1154

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2493

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1563

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  6007

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  939

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1031

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  1972

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1204

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1536

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  952

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  1827

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  913

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1187

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1604

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1396

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  1797

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1773

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2012

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  1946

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1187

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1209

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1171

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  44375

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  8625

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  746

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  1350

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1328

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1606

Phone Directory
โดย : computer center