Student e-Mail Signup  11504

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  11521

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  11509

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  11505

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  11505

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  11510

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  11503

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  11505

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  11511

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  11502

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  11498

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  11499

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  11499

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  11498

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  11500

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  11498

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  11500

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  11501

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  11544

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  11502

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  11501

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  11507

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  11497

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  11496

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  11498

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  11508

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  11499

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  11504

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  11506

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  11497

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  11501

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  11501

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  11502

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  11498

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  11499

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  11499

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  11497

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  11503

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  11511

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  11499

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  11499

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  11497

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  11504

Phone Directory
โดย : computer center