Student e-Mail Signup  23304

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  43905

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  17540

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  6790

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  6714

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4138

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  2615

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  3860

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  5338

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1687

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1105

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2395

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3389

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1352

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1533

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1012

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2289

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1394

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  5540

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  862

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  958

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  1779

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1137

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1444

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  887

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  1677

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  845

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1096

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1466

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1310

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  1613

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1680

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  1878

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  1793

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1109

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1141

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1104

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  41846

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  8248

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  688

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  1181

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1191

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1501

Phone Directory
โดย : computer center