Student e-Mail Signup  24742

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  52230

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  19383

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  7749

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7119

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4392

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  2987

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4253

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  6298

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1897

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1339

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2639

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3700

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1450

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1671

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1186

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2590

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1629

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  6314

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  969

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1065

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2076

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1253

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1583

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  981

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  1916

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  953

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1246

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1662

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1449

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  1891

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1830

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2074

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  1997

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1237

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1244

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1210

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  44860

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  8730

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  774

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  1442

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1416

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1666

Phone Directory
โดย : computer center