Student e-Mail Signup  12138

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  12121

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  12158

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  12080

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  12076

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  12069

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  12075

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  12097

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  12206

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  12081

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  12064

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  12063

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  12060

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  12060

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  12063

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  12061

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  12063

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  12064

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  12258

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  12068

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  12062

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  12080

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  12059

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  12064

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  12063

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  12087

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  12057

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  12083

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  12083

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  12056

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  12090

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  12069

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  12072

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  12066

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  12062

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  12068

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  12060

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  12070

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  12086

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  12060

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  12071

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  12063

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  12068

Phone Directory
โดย : computer center