Student e-Mail Signup  11179

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  11192

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  11192

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  11175

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  11180

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  11182

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  11179

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  11179

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  11223

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  11183

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  11184

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  11172

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  11172

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  11173

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  11173

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  11192

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  11173

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  11174

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  11238

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  11179

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  11188

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  11179

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  11173

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  11172

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  11173

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  11277

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  11173

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  11172

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  11187

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  11172

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  11179

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  11177

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  11180

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  11175

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  11175

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  11177

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  11172

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  11173

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  11180

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  11174

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  11175

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  11174

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  11181

Phone Directory
โดย : computer center