Student e-Mail Signup  26321

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  56244

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  22550

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  8467

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7444

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4709

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3244

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4627

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  7814

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2188

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1610

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2898

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3913

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1586

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1825

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1330

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2954

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1785

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  7805

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1122

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1202

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2547

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1432

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1780

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1098

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2446

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1088

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1418

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1859

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1611

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2203

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2116

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2471

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2232

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1474

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1514

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1359

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  46373

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9266

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  881

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  2012

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1628

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2051

Phone Directory
โดย : computer center