Student e-Mail Signup  27484

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  58224

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  27633

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  9330

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7676

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4925

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3512

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  5065

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  9020

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2418

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1774

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  3043

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  4099

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1722

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1950

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1453

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  3213

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1950

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  9212

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1247

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1315

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2948

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1881

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1941

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1342

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2865

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1301

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1608

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  2058

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1837

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2577

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2511

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2760

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2604

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1630

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1667

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1477

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  47042

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9626

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  991

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  2401

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1794

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2343

Phone Directory
โดย : computer center