Student e-Mail Signup  12978

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  12976

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  13047

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  12990

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  13025

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  12959

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  12963

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  12987

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  13118

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  12964

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  12959

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  12962

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  12964

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  12958

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  12959

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  12956

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  12956

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  12961

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  13266

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  12969

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  12961

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  13015

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  12958

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  12964

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  12962

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  13013

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  12955

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  12972

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  12971

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  12954

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  13051

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  12979

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  12964

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  12961

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  12969

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  12956

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  12953

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  12962

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  12981

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  12960

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  12969

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  12970

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  12982

Phone Directory
โดย : computer center