Student e-Mail Signup  13341

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  13081

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  13281

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  13087

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  13208

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  13090

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  13024

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  13093

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  13591

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  13052

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  13019

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  13045

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  13018

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  12996

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  13007

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  13012

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  13012

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  13007

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  14326

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  13044

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  13011

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  13190

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  12987

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  13017

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  13010

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  13208

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  12999

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  13060

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  13114

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  12988

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  13139

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  13048

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  13017

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  13004

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  13025

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  13004

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  12981

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  13031

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  13145

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  13005

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  13023

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  13020

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  13057

Phone Directory
โดย : computer center