Student e-Mail Signup  27155

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  57704

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  26691

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  9107

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7616

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4842

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3432

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4925

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  8529

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2317

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1727

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2994

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  4048

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1678

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1914

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1410

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  3130

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1909

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  8759

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1212

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1279

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2823

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1769

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1897

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1303

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2744

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1234

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1539

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1987

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1766

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2443

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2386

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2674

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2452

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1586

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1623

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1445

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  46834

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9500

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  954

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  2283

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1749

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2232

Phone Directory
โดย : computer center