Student e-Mail Signup  28255

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  59170

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  28561

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  9567

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7852

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  5091

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3668

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  5288

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  9539

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2800

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1929

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  3141

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  4343

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1816

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  2035

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1549

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  3344

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  2069

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  9717

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1321

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1400

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  3245

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  2063

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  2064

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1422

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  3088

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1389

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1718

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  2249

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1934

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2831

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2699

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2933

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2739

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1724

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1768

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1566

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  47299

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9825

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  1083

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  2634

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1909

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2509

Phone Directory
โดย : computer center