Student e-Mail Signup  26000

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  55288

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  20914

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  8207

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7355

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4646

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3174

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4476

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  7259

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2100

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1537

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2782

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3839

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1531

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1765

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1263

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  2849

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1727

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  7345

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1051

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1155

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2377

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1356

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1694

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1043

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2254

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1044

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1340

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1770

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1539

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2094

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2006

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2336

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2174

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1361

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1418

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1319

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  45875

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9096

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  843

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  1820

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1575

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1921

Phone Directory
โดย : computer center