Student e-Mail Signup  11271

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  11211

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  11140

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  10958

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  10980

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  10940

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  10956

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  10969

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  11012

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  10947

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  10920

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  10914

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  10917

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  10913

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  10919

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  10911

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  10925

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  10917

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  11474

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  10916

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  10933

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  10955

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  10915

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  10925

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  10921

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  11104

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  10953

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  10928

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  10942

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  10909

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  10951

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  10932

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  10932

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  10918

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  10917

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  10925

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  10920

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  10967

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  10925

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  10913

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  10928

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  10923

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  10944

Phone Directory
โดย : computer center