Student e-Mail Signup  17974

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  28831

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  14191

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  4812

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  5677

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  3040

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  1835

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  3230

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  4198

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1283

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  836

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  1507

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  2694

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1085

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1184

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  784

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  1725

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1010

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  4249

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  640

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  748

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  1368

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  874

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1072

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  693

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  1116

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  617

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  812

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  937

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1078

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  1171

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1320

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  1395

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  1392

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  837

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  825

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  853

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  33179

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  6107

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  518

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  835

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  707

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1132

Phone Directory
โดย : computer center