Student e-Mail Signup  19493

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  35127

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  15992

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  5744

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  6203

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  3296

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  2175

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  3576

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  4676

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  1441

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  953

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2018

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  2928

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1197

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1324

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  891

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  1933

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1166

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  4899

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  749

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  838

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  1570

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1024

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1301

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  776

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  1406

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  718

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  935

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1122

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1180

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  1378

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  1468

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  1613

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  1549

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  958

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  961

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  963

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  37973

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  7741

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  591

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  990

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  949

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  1317

Phone Directory
โดย : computer center