Student e-Mail Signup  26476

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  56707

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  24420

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  8581

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7487

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4743

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3283

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  4702

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  7988

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2231

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1642

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  2927

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  3944

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1608

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1861

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1352

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  3003

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  1836

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  8081

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1145

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1224

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  2635

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1458

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1809

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1167

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2520

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1110

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1446

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  1897

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1643

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2247

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2164

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2530

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2261

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1509

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1543

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1382

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  46474

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9321

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  899

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  2093

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1664

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2099

Phone Directory
โดย : computer center