Student e-Mail Signup  27665

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  58494

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  28122

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  9456

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7758

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  4995

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3571

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  5149

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  9251

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  2638

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  1846

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  3099

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  4255

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1756

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  1988

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1494

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  3260

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  2005

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  9492

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1284

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1356

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  3092

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  1985

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  1999

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1381

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  2940

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1339

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  1656

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  2127

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  1884

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  2676

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2582

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  2818

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2668

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1667

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1707

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1520

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  47180

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  9725

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  1027

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  2486

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  1850

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2417

Phone Directory
โดย : computer center