Student e-Mail Signup  28787

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  60039

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  29224

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  9853

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  7964

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  5276

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3834

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  5499

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  10158

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  3016

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  2097

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  3224

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  4449

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1932

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  2121

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1622

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  3443

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  2178

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  10764

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1405

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1513

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  3546

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  2174

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  2250

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1508

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  3414

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1504

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  2047

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  2479

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  2030

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  3113

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2870

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  3128

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2885

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1811

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1932

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1649

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  47447

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  10015

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  1166

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  2963

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  2052

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2674

Phone Directory
โดย : computer center