Student e-Mail Signup  14450

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  14451

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  14450

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  14451

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  14473

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  14454

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  14451

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  14447

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  14467

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  14448

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  14450

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  14448

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  14447

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  14447

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  14449

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  14448

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  14449

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  14449

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  14497

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  14447

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  14448

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  14454

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  14448

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  14450

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  14447

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  14455

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  14448

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  14450

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  14450

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  14449

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  14451

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  14449

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  14449

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  14448

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  14447

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  14448

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  14447

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  14449

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  14454

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  14447

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  14447

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  14448

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  14449

Phone Directory
โดย : computer center