Student e-Mail Signup  28904

สมัครอีเมล
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Student e-Mail  60243

อีเมล
โดย : กูเกิล

Registrar  29373

ระบบทะเบียน
โดย : สำนักทะเบียน

Library  9920

ห้องสมุด
โดย : สำนักวิทยบริการ

Student Activities Record  8024

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Password  5320

เปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

iTunes U  3901

iTunes U
โดย : แอปเปิล

Dorm  5557

ระบบจองหอพักนักศึกษา
โดย : สำนักงานหอพัก

KKU MIS  10589

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-Meeting  3111

ระบบจัดการการประชุม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Conference  2154

ระบบจัดการการประชุมวิชาการ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Library Social Space  3246

จองห้องศึกษาค้นคว้า
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Borrowing  4475

ตรวจสอบการยืมและยืมต่อ
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library SMS Alert  1958

รับข่าวสารทุกที่ทุกเวลา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Library 360  2156

ทัวร์ห้องสมุด 360 องศา
โดย : สำนักวิทยบริการ

Libzabb  1649

วารสาร LIBzabb
โดย : สำนักวิทยบริการ

E-book by KKU  3469

อีบุ๊ค
โดย : สำนักวิทยบริการ

Quartet Online  2212

โดย : สถาบันภาษา

Reserve Room  11273

ระบบจองห้อง
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Strategy  1428

ระบบขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Budget Plan  1536

ระบบวางแผนงบประมาณ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

E-offfice  3647

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

NEWS  2198

ระบบข่าว
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Training  2338

ระบบอบรม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Cluster  1535

ระบบจัดการห้องคลัสเตอร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Software  3495

บริการซอฟต์แวร์
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU FMIS  1525

ระบบตรวจสอบเงินยืม
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Finance  2187

ระบบตรวจสอบเงินโอน
โดย : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

KKU Storage  2539

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

T.Q.F  2066

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (iOS)  3172

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ikku (android)  2933

ระบบข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Authen (iOS)  3178

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Authen (android)  2927

ระบบล็อกอินอัตโนมัติ
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKU Bookish (Web)  1836

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (iOS)  1975

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Bookish (android)  1686

โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-Learning KKU  47521

โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

e-Testing  10071

ระบบสอบคอมพิวเตอร์
โดย : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Fix Report  1210

ระบบแจ้งซ่อม อาคารสิริคุณากร
โดย : อาคารสิริคุณากร

ikku (windowphone)  3031

โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

KKUFMIS Information  2089

KKU FMIS Information on the web for administrators
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

Phone Directory  2727

Phone Directory
โดย : computer center